© Powered by SiteSpirit

 

Kennissessie Conversies

In samenwerking met Presto Global IT Services

Donderdagavond 25 november 2010 is er een geslaagde kennissessie over integratie en conversie geweest bij Presto Global IT Services met een inleiding door Convinsure.

Convinsure heeft een inleiding gehouden over de haken en ogen die er zijn aan het uitvoeren van Conversies. De nadruk lag op conversies op producten die een lange looptijd hebben.

Een korte samenvatting:
Conversies zijn noodzakelijk:
1. Door fusies worden steeds weer pensioen portefeuilles samengevoegd.
2. De verschillende pensioen administraties vergen hun eigen onderhoud en beheer, en de nodigde expertise van de onderliggende systemen.
3. De wens (en soms ook eis) is om zo transparant en eenduidig mogelijk te communiceren met de (eind)klant.

Conversies op bijvoorbeeld pensioen-producten zijn lastig uitvoerbaar omdat:
1. Er sprake is van contracten met lange looptijd (20 tot 40 jaar) die ingebed zijn in een strikt wettelijk kader.
2. De administraties zijn door de lange looptijd steeds complexer geworden, vanwege allerlei nieuwe wet en regelgeving.

Conversie valkuilen:
1. Conversie is een ICT item, zij lossen het wel op.
2. Conversie wordt met een duidelijke visie ingezet, maar de realiteit is dat klanten tevreden moeten worden gehouden (en dus komen oorspronkelijke doelstellingen onder druk te staan).
3. Conversie heeft als einddoelstelling 100% te converteren, maar door complexiteit is de laatste 20% vaak heel moeilijk (in te schatten).

Conversie methode: Hierop is Convinsure niet te diep in gegaan, maar wel is duidelijk gesteld dat Conversie gepaard moet gaan met een beleid, ge´nitialiseerd vanuit de business, en gecontroleerd vanuit de business.
De methode die Convinsure heeft ontwikkeld kan op aanvraag worden uitgelegd.

Vanuit de kennissessie kwamen de volgende zaken helder naar boven:
1. Conversies moeten business-wise worden bepaald, en uitgevoerd. Het nieuwe business doel moet helder zijn.
2. Conversies dienen om producten te vereenvoudigen en helder en transparant te kunnen communiceren.
3. Producten worden momenteel (onder druk van consumenten en media) sterk vereenvoudigd om de transparantie te waarborgen, dit is een cyclisch gebeuren, er zal weer een tijd komen, waarbij de producten geavanceerder (minder doorzichtig, maar wel met de kans op meer rendement (of een groter risico)) worden.
4. Conversies zijn een wezenlijk onderdeel van de levenscyclus van langdurige producten, door de tijd heen worden verbeterde administratie systemen ontwikkeld, kennis van het bestaande verdwijnt langzaam maar zeker door natuurlijk verloop. Er kan hier dus op voorhand al rekening mee worden gehouden.
5. Door het meer volwassen worden van de pensioen-producten is er de neiging om te standaardiseren (meer verzekeraars gebruiken hetzelfde pakket). Verzekeraars kunnen zich weer onderscheiden door (duidelijk gecommuniceerd) meer geavanceerde producten voor een beperktere niche markt.
6. Conversies spelen zich op heel veel terreinen af. Ook communicatie naar eindklanten is een soort van conversie. Bestaande data wordt op een andere manier gepresenteerd. Met name daar waar de communicatie een branche-breed-verplichtend karakter heeft, moet data uit de systemen via allerlei regels worden omgesleuteld naar de gewenste data.

Vanuit Convinsure vonden wij het een leuke en zinvolle avond.


Design Keur& Vorm - Powered by Sitespirit - Content by Brouns Context